Sakraalinen neuromodulaatio

InterStim™-neuromodulaattori on pieni implantoitava laite, joka lähettää heikkoja sähkösignaaleja rakon ja/tai suolen toiminnasta vastaaville hermoille. Sen avulla hoidetaan esimerkiksi ulosteenpidätysvaikeuksia, ummetusta, yliaktiivista rakkoa ja virtsaumpea.

Ummetus

Pitkittynyttä ummetusta voi olla vaikea hoitaa. Jos tavanomaisista hoitomenetelmistä ei ole apua, Medtronicin kehittämä sakraalinen neuromodulaatio voi auttaa palauttamaan suolen toiminnan normaaliksi. Kokeilujakson aikana voit testata, lievittääkö laite oireitasi.
InterStim hoitomuoto

Ulosteenpidätysvaikeudet

Ulosteenpidätysvaikeuksia esiintyy jossain elämänvaiheessa noin kymmenesosalla ihmisistä. Se on yleisempää iäkkäillä ihmisillä. Jos tavanomaisista hoitomenetelmistä ei ole apua, Medtronicin kehittämä sakraalinen neuromodulaatio voi tarjota lievitystä ulosteenpidätysvaikeuksien aiheuttamiin kiusallisiin ja ikäviin vaivoihin. Kokeilujakson aikana voit testata, lievittääkö laite oireitasi.
InterStim hoitomuoto

Yliaktiivinen rakko

Yliaktiiviseen rakkoon liittyy kiusallisia oireita, kuten yllättävää virtsaamispakkoa tai hallitsematonta virtsankarkailua. Jos tavanomaisista hoitomenetelmistä ei ole apua tai ne eivät muusta syystä sovellu sinulle, seuraava vaihe voisi olla Medtronicin tarjoaman sakraalisen neuromodulaation kokeileminen.
InterStim hoitomuoto

Virtsaumpi

Virtsaumpi harmillinen vaiva, joka voi lisäksi vahingoittaa terveyttäsi. Jos virtsaummen tavanomaisista hoitomenetelmistä ei ole apua, Medtronicin tarjoama sakraalinen neuromodulaatio voi olla etsimäsi ratkaisu. Kokeilujakson aikana voit testata, auttaako se rakkoasi toimimaan normaalisti.
InterStim hoitomuoto

Last updated: 20 Feb 2012

Section Navigation

Additional information

Finland