Hyödyt ja riskit – jatkuvatoimiset glukoosimonitorit

Jatkuvatoimisen glukoosimittarin avulla diabeetikot voivat seurata kudosnesteen glukoosiarvoja ympäri vuorokauden, joka päivä.

Kun saat käsityksen verensokeriarvoista ja niiden vaihtelusta päivän mittaan, voit tehdä muutoksia ruokailuun, liikuntaan, lääkitykseen ja insuliiniannoksiin. Jos verensokeri on liian korkea tai matala, voit ryhtyä toimenpiteisiin nopeammin. Voit myös tehdä perustellumpia päätöksiä mittarin antamien tietojen perusteella. Kun tunnet verensokeriarvosi paremmin, komplikaatioiden, kuten sokeutumisen, sydänkohtauksen, munuaisvaurion ja amputoinnin, todennäköisyys pienenee.

Ennen kuin aloitat jatkuvatoimisen glukoosimonitorin käytön, tarvitset koulutusta. On myös hyvä tietää, ettei jatkuvatoiminen glukoosimonitori korvaa verensokerin mittausta sormenpäätestillä. Keskustele hoitavan lääkärin kanssa, jotta saat tietää, sopiiko jatkuvatoiminen glukoosimonitori sinulle.

Tämän sivun tiedot eivät korvaa henkilökohtaista lääkärikäyntiä. Neuvottele aina lääkärin kanssa diagnoosista ja hoitotiedoista.

Last updated: 22 Sep 2010

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic Finland Oy
Medtronic
Hitsaajankatu 20 00810 Helsinki
work Tel +358 20 7281 200
work Fax +358 20 7281 201
Finland