Diabetes

Parhaita mahdollisia tuotteita

Insuliinipumput ja jatkuvaan glukoosimonitorointiin tarkoitetut laitteet vastaavat sekä lapsipotilaiden tarpeisiin että aikuisten vaatimuksiin. Tuotteet on suunniteltu tyypin 1 diabeetikoille, ja niiden tavoitteena on auttaa sekä aikuisia että lapsia elämään täyttä elämää haluamallaan tavalla.

Verensokeritason tehokas hallinta (parantunut glykeeminen hallinta) voi auttaa diabeetikkoja vähentämään diabetekseen liittyviä pitkäaikaisia terveysriskejä ja parantamaan elämänlaatua.

Insuliinipumppuhoito

Nykyään pumput ovat pienikokoisia, huomaamattomia ja mukana kannettavia MP3-soittimien ja matkapuhelinten tapaan. Tutkimusten mukaan insuliinipumppuhoito vähentää hypoglykemiaa ja alentaa A1C-tasoa monipistoshoitoon verrattuna.* Insuliinipumppujen kysyntä kasvaa tasaisesti, mikä osoittaa, että laitteet vastaavat onnistuneesti tyypin 1 diabeetikkojen tarpeisiin.
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) suosittelee insuliinipumppuhoitoa
tyypin 1 diabetesta sairastaville aikuisille ja yli 12-vuotiaille lapsille seuraavissa tapauksissa:

  • Yritykset saavuttaa hemoglobiinin A1c (HbA1c) kohdetasot useiden päivittäisten injektioiden (MDI-hoidon) avulla johtavat invalidisoivaan hypoglykemiaan. Tässä ohjeessa invalidisoiva hypoglykemia tarkoittaa hypoglykemian toistuvaa ja ennalta arvaamatonta esiintymistä, joka johtaa elämänlaatua heikentävään jatkuvaan huoleen ongelman toistumisesta.

tai

  • HbA1c-tasot pysyvät korkeina (vähintään 8,5 %) MDI-hoidon aikana (pitkävaikutteisten insuliinianalogien käyttö soveltuvin osin mukaan luettuna) hyvästä hoidosta huolimatta.

Tyypin 1 diabetesta sairastaville alle 12-vuotiaille lapsille suositellaan CSII-hoitoa seuraavissa tapauksissa:

  • MDI-hoito on mahdotonta tai se ei sovellu käytettäväksi ja
  • insuliinipumppua käyttävien lasten tulisi kokeilla MDI-hoitoa 12 ja 18 ikävuoden välillä.

Jatkuva glukoosimonitorointi

Jatkuva glukoosimonitorointijärjestelmä koostuu ihon alle laitettavasta pienikokoisesta sensorista joka mittaa glukoosiarvoja sekä monitorista, joka tallentaa ja näyttää viiden minuutin välein päivittyvän glukoosiarvon. Jatkuva glukoosimonitorointijärjestelmä voi myös varoittaa nousevista ja laskevista glukoositasoista ja siitä voi purkaa tallentuneet glukoositiedot tietyltä ajanjaksolta.

Verkko- ja tietokonepohjaiset ohjelmistoratkaisut

Kattavat tiedot auttavat terveydenhuollon ammattilaisia suunnittelemaan diabeetikoiden hoidon parhaalla mahdollisella tavalla siten, että potilaat voivat hallita sairauttaan entistä paremmin. Kehittyneiden Internet-pohjaisten ratkaisujen ansiosta potilas ja lääkäri saavat käyttöönsä samat tiedot ja potilaan tietoja on helppo käsitellä etäkäyttötoiminnolla.

Tuotteet

Medtronicin insuliinipumppujen infuusiosetit on kehitetty yli 20 vuoden aikana saadun asiakaspalautteen pohjalta, ja ne ovatkin helppokäyttöisiä, tarkoituksenmukaisia ja käytössä miellyttäviä. Infuusiosetit on suunniteltu yksilöllisesti käyttäjiä ajatellen, jotta ne sopisivat erilaisille vartalotyypeille ja erilaisiin elämäntyyleihin.

Lisävarusteet

Lisävarusteet muokkaavat pumpun ulkonäköä ja helpottavat sen käsittelyä. Laajaan valikoimaan kuuluu vaihdettavia uutuuskuoria (pumpun päälle), koteloita, pidikkeitä ja laukkuja. Lisävarusteita on sekä aikuisille että lapsille.

Todellista edistystä kohti diabeteksen hallintaa

Vuonna 1983 Medtronic Diabetes aloitti ensimmäisenä jatkuvan insuliinin annostelun. Ensimmäisen insuliinipumppumme tarkoituksena oli helpottaa tyypin 1 diabeetikoiden insuliinin saantia.

Sittemmin yrityksemme maine turvallisten ja tehokkaiden insuliinipumppuhoitojen ja jatkuvan glukoosimonitoroinnin edelläkävijänä on pysynyt vakaana uusien keksintöjen ja kliinisistä kokeista saadun näytön ansiosta.

Jo lähes 30 vuotta on tehty töitä pitkäaikaisen unelman saavuttamiseksi: keinohaima diabeteksen hoitokeinoksi. Olemme omistautuneet tavoitteen saavuttamiselle.

Viitteet

1. Linkeschova, R.; Raoul, M.; Bott, U.; Berger, M.; Spraul, M. Less severe hypoglycaemia, better metabolic control, and improved quality of life in Type 1 diabetes mellitus with continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) therapy; an observational study of 100 consecutive patients followed for a mean of 2 years. (Ihonalaista insuliini-infuusiohoitoa (CSII) saavien tyypin 1 diabeetikkojen tavallista lievempi hypoglykemia, parempi aineenvaihdunnan hallinta ja parantunut elämänlaatu; havaintoihin perustuva tutkimus, jossa seurattiin 100 potilaan koeryhmää keskimäärin 2 vuotta.) Diabetic Medicine, Vol. 19, Nro 9, syyskuu 2002 , s. 746-751(6). Tiivistelmä: http://www.ingentaconnect.com/ (Accessed 22-06-2007).

Last updated: 26 Jan 2012

Section Navigation

Additional information

NYSE (MDT)

Finland