Missio

Vuonna 1960 laadittu missiomme julistaa, että tärkein tehtävämme on edistää ihmisten hyvinvointia. Yli puoli vuosisataa myöhemmin missio toimii edelleen eettisenä kehyksenä ja inspiraation lähteenä eri puolilla maailmaa työskenteleville työntekijöillemme. Se ohjaa päivittäistä työtämme ja muistuttaa, että ponnisteluillamme muutetaan miljoonien ihmisten elämää vuosittain.

Medtronicin missio

Edistää ihmisen hyvinvointia hyödyntämällä biolääketieteellistä osaamista toiminnassamme: kipua lievittävien, terveyttä edistävien ja elinikää pidentävien välineiden ja laitteiden tutkimuksessa, tuotekehityksessä, tuotannossa ja myynnissä.

  • Suunnata kasvu niille biolääketieteellisen tekniikan alueille, joilla osaamisemme on ensiluokkaista; saattaa yhteen ihmiset ja laitokset, joilla on kyky vaikuttaa näihin alueisiin myönteisesti; kehittää näitä alueita koulutuksen ja tiedon lisäämisen kautta; välttää toimimasta sellaisilla alueilla, joilla emme voi saavuttaa ainutlaatuisia tuloksia. (Lue lisää hoidoistamme kohdasta Kehittämämme hoidot.)
  • Panostaa varauksetta tuotteidemme mahdollisimman korkeaan laatuun ja luotettavuuteen; toimia esikuvana muille yrityksille ja olla tunnettu sitoutuneena, rehellisenä, palvelualttiina ja eettisesti toimivana yrityksenä. (Lue lisää asemastamme johtavana yrityksenä kohdasta Laatu.)
  • Tehdä kohtuullista voittoa velvoitteidemme täyttämiseksi, kasvun mahdollistamiseksi ja tavoitteidemme saavuttamiseksi (Lue lisää aiheesta kohdasta Sijoittajasuhteet).
  • Kunnioittaa jokaisen työntekijän yksilöllistä arvoa luomalla sellaiset työolosuhteet, joissa työn tuottama tyydytys, turvallisuus, etenemismahdollisuudet ja osallistuminen yrityksen menestykseen on mahdollisia. (Lue lisää aiheesta kohdasta Medtronic työpaikkana.)
  • Olla hyvä yrityskansalainen. (Lue lisää aiheesta kohdasta Yritysvastuu.)
Last updated: 25 Jun 2014

Section Navigation

Additional information

NYSE (MDT)

Finland