Yritysvastuu

Monet tahot luottavat meihin: potilaat ja heidän perheensä, työntekijämme, lääketieteelliset yhteistyökumppanit, maksajat, viranomaiset ja yhteisöt. Me arvostamme heidän luottamustaan ja edistämme parhaamme mukaan vastuullisuuden ilmapiiriä säilyttääksemme tämän luottamuksen.

Tämä kulttuuri opetetaan uusille työntekijöille heti työsuhteen alussa perehdytysjaksoon kuuluvassa eettisen toiminnan koulutuksessa. Asetamme myös sisäisiä tavoitteita hyvien liiketapojen, poliittisen osallistumisen ja hyväntekeväisyyslahjoitusten rekisteröinnin alueilla pitääksemme suhteemme terveydenhuollon ammattilaisiin läpinäkyvänä.

Yritysvastuuraportti

responsibility-pdf-cover

The Medtronic 2008 Corporate Responsibility Report (pdf)

Tulostettava versio

Tietoja tästä raportista
Tässä raportissa kuvataan Medtronic, Inc:n yritysvastuuohjelmia ja niiden toteutusta tilivuonna 2008. Tämän ensimmäisen raportin tavoitteena on tarjota tarkat tiedot taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristönsuojelullisesta toiminnastamme liiketoimintamme ja sidosryhmiemme kannalta keskeisillä alueilla.

Rohkaisemme sidosryhmiämme antamaan palautetta raportin hyödyllisyydestä ja esittämään ehdotuksia tulevien raporttien sisällöstä. Voit antaa palautetta tai pyytää lisätietoja tästä raportista kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen responsibilityreport@medtronic.com

Last updated: 22 Sep 2010

Section Navigation

Additional information

NYSE (MDT)

Finland